Có 64 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thực hiện các khoản thu, chi năm học 2023-2024 trong các cơ sở giáo dục thuộc quận

(Tải File đính kèm)

Số:2148 /UBND-GDĐTVăn bản 22-09-2023
2 Thực hiện thu học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

Số: /SGDĐT-KHTC 2368Văn bản 15-09-2023
3 Hướng dẫn liên sở thực hiện thu và sử dụng học phí đối với cơ giở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

số 03/HDLS-GD ĐT- STCVăn bản 15-09-2023
4 NGHỊ QUYẾTQuy định miễn thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm, giáo dục phổ thông công lâp trên địa bản thành phố Hải Phòng năm học 2023-2024.

(Tải File đính kèm)

Số: 04 /2023/NQ-HDNDVăn bản 15-09-2023
5 Hướng dẫn liên sở thực hiện thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

số 03/ HDLS-GDĐT-STCVăn bản 15-09-2023
6 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

Số: 215/KH-UBNDVăn bản 15-09-2023
7 Chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

Số: 7686/BTC-CSTVăn bản 15-09-2023
8 THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

(Tải File đính kèm)

Số: 55/2011/TT-BGDĐTVăn bản 15-09-2023
9 Hướng dẫn thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục

(Tải File đính kèm)

Số : /SGDĐT-TTrVăn bản 15-09-2023
10 THÔNG TƯ "Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân."

(Tải File đính kèm)

Số: 36/2017/TT-BGDĐTVăn bản 15-09-2023
11 Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

(Tải File đính kèm)

số 16/2018/ TT - BGDĐTVăn bản 15-09-2023
12 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT -BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đoen vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách được nhà nước hỗ trợ.

(Tải File đính kèm)

số 90/2018/ TT- BTCVăn bản 15-09-2023
13 THÔNG TƯ Hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

(Tải File đính kèm)

Số: 135/2008/TT-BTCVăn bản 15-09-2023
14 Nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

số 02/2022/ NQ - HĐNDVăn bản 15-09-2023
15 NGHỊ ĐỊNH Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

(Tải File đính kèm)

Số: 69/2008/NĐ-CPVăn bản 15-09-2023
12345

Địa chỉ: Cơ sở 1: Số 43 Cống Mỹ, Tổ dân phố Số 10, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng.

             Cơ sở 2: Số 59 Do Nha, Tổ dân phố Số 3, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Email: mamnonsonca@hongbang.edu.vn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích