Cập nhật : 9:15 Thứ sáu, 15/9/2023
Lượt đọc: 160

KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số/Ký hiệu: Số: 215/KH-UBNDNgày ban hành: 9/9/2022
Ngày hiệu lực: 9/9/2022

Tin cùng chuyên mục

Địa chỉ: Cơ sở 1: Số 43 Cống Mỹ, Tổ dân phố Số 10, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng.

             Cơ sở 2: Số 59 Do Nha, Tổ dân phố Số 3, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Email: mamnonsonca@hongbang.edu.vn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích